หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ
 
 
  กรุณาระบุ Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ
  วัดไตรมิตรฯ
  เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร
 
  คณิตศาสตร์ดอทคอม
  เด็กไทยทำได้
 
 
Custom Search

 
  ร่มฉัตร บำรุง บูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
  ร่มฉัตร เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา และการรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร และส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนา
  ร่มฉัตร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  ร่มฉัตร ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  ร่มฉัตร ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  ร่มฉัตร ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
 
activities โครงการอบรมภาษาพม่า
  อ่านต่อ...
 
ระเบียบวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2558 new
ระเบียบการแข่งขันภาษาไทยเพช​รยอดมงกุฎ new
ใบสมัครและระเบียบการ​แข่งขันภาษาอังกฤษเพช​รยอดมงกุฎ 2558 new
ระเบียบการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 new
ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 (นานาชาติ) new
ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปี 2558 new
ขอเชิญร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๘ new
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2558
ระเบียบการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4
กำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2558
  อ่านต่อ...
 
 

รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 5-9

(ปี 2551-2555) (ม.1-3 และ ม.4-6)พร้อมเฉลย

ราคา 240.00 บาท

 

 

รวมข้อสอบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1,3 – 10

(ปี 2547, 2549-2556) (ประถมศึกษา)พร้อมเฉลย

ราคา 190.00 บาท

 

รวมข้อสอบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1,3 – 10

(ปี 2547, 2549-2556) (มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา)พร้อมเฉลย

ราคา 300.00 บาท

 

รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎปี 2556 (ประถมศึกษา) พร้อมเฉลย

ราคา 200.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

 

 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.