หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ
 
 
  กรุณาระบุ Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ
  วัดไตรมิตรฯ
  เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร
 
  คณิตศาสตร์ดอทคอม
  เด็กไทยทำได้
 
 
Custom Search

 
  ร่มฉัตร บำรุง บูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
  ร่มฉัตร เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา และการรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร และส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนา
  ร่มฉัตร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  ร่มฉัตร ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  ร่มฉัตร ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  ร่มฉัตร ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
 
activities โครงการอบรมภาษาพม่า
  อ่านต่อ...
 
กำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2558
ระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ระเบียบการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
กำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2557
ระเบียบการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑
ระเบียบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)
ระเบียบการ​/ใบสมัครกา​รแข่งขันภา​ษาญี่ปุ่น
ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา)
ระเบียบการและใบสมัครแข่งขันวิทยาศาสตร์ครั้ง​ที่ 11 มัธยมศึกษา​ตอนต้นและป​ระถมศึกษา
ระเบียบการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3
  อ่านต่อ...
 
 

รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎปี 2556 (ประถมศึกษา) พร้อมเฉลย

ราคา 200.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

 

รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎปี 2556 (มัธยมศึกษา)พร้อมเฉลย

ราคา 220.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

 

รวมข้อสอบพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่1(พ.ศ.2547) ครั้งที่ 6-9 (พ.ศ.2552-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 220.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

 

รวมข้อสอบประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่1-5(พ.ศ.2551-2555)พร้อมเฉลย

ราคา 140.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

 

 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.